Preskočiť na obsah

Počas našej profesnej spolupráce som vždy oceňoval vysokú úroveň jeho teoretických aj praktických skúsenosti v oblasti obchodu a marketingu. Za jeho kľúčovú vlastnosť považujem schopnosť transformovať princípy obchodu a marketingu do reality. Jeho prehľad z oblasti medzinárodného obchodu v spojení s veľmi zodpovedným prístupom k riešeniu strategických i neprehľadných obchodných prípadov, ho stavia do pozície akceptovanej a rešpektovanej osobnosti. Roman ponúka zriedkavý cit pre obchod, skúsenosti snúbené s rozvahou pri rozhodovaní a tiež mentoring v personálnych otázkach, či v motivácií pracovného kolektívu.