Preskočiť na obsah

Poradenstvo pre podnikateľov

Pre začínajúce firmy

  • Podpora a motivácia – začínajúci podnikatelia potrebujú podporu a povzbudenie v tom, čo robia. Mojou úlohou je pomôcť Vám udržať pozitívnu myseľ a povzbudzovať Vás, aby ste pokračovali v ťažkom období.
  • Praktické rady a návody – začínajúci podnikatelia potrebujú praktické rady a návody, ktoré im pomôžu viesť a rozvíjať svoj biznis. Poskytnem rady a návody ako zostaviť biznis plán a ako ho implementovať tak aby ste sa vyhli bežným chybám a dosiahli svoje ciele.
  • Flexibilita a prispôsobivosť – začínajúci podnikatelia sa často stretávajú s neočakávanými výzvami a prekážkami. Moja flexibilitosť a prispôsobivosť Vám pomôže zvládnuť tieto situácie a dosiahnúť ciele.
  • Udržanie nízkych nákladov – začínajúci podnikatelia majú obmedzený rozpočet. Moje skúsenosti Vám pomôžu udržať náklady na minime a zabezpečia, aby boli investície do firmy efektívne.
  • Networking – pomôžem budovať sieť kontaktov, ktorá Vám umožní získať nové obchodné príležitosti a rozšíriť svoj biznis.
  • Zdieľanie znalostí a skúseností – ako začínajúci podnikatelia oceníte zdieľanie znalostí a skúseností z oblasti biznisu. Pomôžem Vám tak získať vedomosti a skúsenosti, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť ciele.

Pre firmy v kríze

  • Plánovanie a riadenie – Pomôcť firmám v kríze vytvoriť krízový plán a správne ho riadiť môže byť kľúčové pre ich prežitie. Pomôžem s vytvorením a realizáciou plánu, aby firma mohla čo najlepšie využiť svoje zdroje. Pomôžem získať prípadnú finančnú podporu a poradím, ako optimalizovať náklady a dosiahnuť ziskovosť.
  • Komunikácia – Malé a stredné firmy v kríze musia zvládať komunikáciu so svojimi zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi. Pomôžem s komunikáciou a poskytnem Vám návody a odporúčania na to, ako udržať pozitívne vzťahy so svojimi zamenstnancami a partnermi.
  • Inovácie a transformácia – Pomôžem Vám zmeniť svoj biznis model a prispôsobiť sa novým podmienkam. Pomôžem identifikovať nové príležitosti a zdroje zisku a pretransformovať Váš biznis pre rýchlejšie a úspešnejšie prežitie.
  • Podpora a povzbudenie – V čase krízy môže byť pre malé a stredné firmy ťažké udržať pozitívnu myseľ a motiváciu. Poskytnem podporu a povzbudenie, aby ste mohli zvládnuť náročné obdobie a sústrediť sa na budúcnosť svojho biznisu.
Naštartovanie alebo ozdravenie Vašej firmy

Ako začneme

Každé podnikanie má svoje vlastné výzvy a problémy. Som tu, aby som Vám pomohl prekonať tieto prekážky a dosiahnuť Vaše obchodné ciele.

Bez ohľadu na to, či ste začínajúca firma alebo sa potýkate s krízou, najprv strávime spolu 1-2 hodiny vo Vašej firme, aby som sa zoznámil s vašim biznisom a spolu sme identifikovali kľúčové oblasti na zlepšenie.

Potom prediskutujeme podmienky spolupráce, ktoré budú najlepšie vyhovovať Vašim potrebám a možnostiam. Mojím cieľom je pomôcť vám dosiahnuť vaše obchodné ciele a zlepšiť vaše podnikanie.

Podnikateľské poradenstvo
Neviete ako ďalej?

Požiadajte o bezplatný konzultačný rozhovor!

Alebo ak máte nejaké otázky, nebojte sa mi napísať